Waarom ik het geweldig vind dat het Holland Festival ‘Aus Licht’ van Stockhausen programmeert

139
1

Tegen het einde van het jaar worden we overspoeld met lijstjes. De mooiste cd’s, de beste boeken, de voorstellingen die u niet had mogen missen etcetera. In deze zee van keuzes van recensenten en andere opiniemakers springt één bericht eruit, van operacriticus Olivier Keegel. Hij startte een heuse petitie om te voorkomen dat ‘Aus Licht’ van Karlheinz Stockhausen in juni 2019 in ons land wordt uitgevoerd.

Wat bezielt Keegel? – Eerst maar eens de feiten

Het Koninklijk Conservatorium, De Nationale Opera en het Holland Festival sloegen de handen ineen om het magnum opus van de Duitse avant-gardist op de planken te brengen in de Amsterdamse Gashouder. Licht steekt in ambitie en omvang Wagners Ring des Nibelungen ruim naar de kroon. Tegenover de vier avondvullende opera’s van zijn oudere collega plaatst Stockhausen ‘Sieben Tage der Woche’, die in totaal zo’n 26 uur duren. Nog nooit zijn alle zeven opera’s in één keer uitgevoerd. Mijn hart sprong op toen ik hoorde van deze moedige onderneming, die Nederland andermaal op de kaart zal zetten als modernemuziekminnend land.

Je bent niet ingelogd. Login

Wanneer je hieronder een betaalknop ziet, betekent dat dat ik graag een bijdrage van je wil in de kosten die het schrijven met zich meebrengt. Door het artikel via Blendle te kopen, steun je mij rechtstreeks. Van de prijs gaat 30% naar Blendle, 21% naar de belastingdienst (BTW) en 10% naar de leveranciers van de techniek: Reporters Online. Ik houd 40% van het bedrag over. Vond je het artikel niet de moeite waard, kun je bovendien je geld terugvragen.
Soms staat hieronder geen betaalknop. Dan heb ik besloten het stuk gratis aan te bieden, of heeft een van onze sponsors het stuk mogelijk gemaakt.
Wanneer je abonnee wordt van Cultuurpers, kun je inloggen op de site en alle artikelen lezen zonder er apart voor te betalen. Van het abonnementsgeld gaat 21% naar de belastingdienst. De rest is helemaal voor Cultuurpers. Belangrijker nog voor ons is, dat we daarmee de site structureel in de lucht kunnen houden en soms ook mensen op pad kunnen sturen om een nieuwsfeit te gaan onderzoeken. Wil je abonnee worden, kun je gebruik maken van deze link.
Veel leesplezier, en wat je ook besluit: dank voor je belangstelling!
---

1 REACTIE

  1. Jammer, en een beetje onsportief, dat Derks de link van de petitie niet vermeldt, want dan zouden de lezers van haar artikel, dat onwaarheden en insinuaties bevat, zelf kunnen lezen dat er in het desbetreffende verzoekschrift absoluut nergens te vinden is dat Keegel niet wil “dat anderen deze nare ‘piepknor’ gaan horen.” Ook is nergens te vinden dat Keegel zijn eigen smaak als maatgevend beschouwt. Het verwijt “wat de boer kent dat eet hij niet” is bovendien in tegenstrijd met de eerdere verwijten. En dat wij de politieke opvattingen van een 19e-eeuwse componist door een andere bril moeten bekijken dan de weerzinwekkende uitspraken van Stockhausem, is voor de intelligente lezer evident.

    Een petitie is een verzoekschrift. In deze petitie wordt gevraagd de productie van Aus Licht te heroverwegen. Andere muziekrecensenten en mensen uit het vak hebben zich daarbij aangesloten. Vermoed wordt dat hier een gigantisch bedrag geïnvesteerd wordt om een relatief kleine en elitaire groep Stockhausen-liefhebbers te gerieven. “Vermoed”, dus, daarom wordt ook openheid van zaken gevraagd omtrent de financiën.

    De Nationale Opera zou er veel beter aan doen deze gelden te besteden om de gigantische hiaten in 25 jaar programmering te dichten. Verismo-opera’s zijn er in een kwart eeuw DNO niet aan te pas gekomen. Maar dat terzijde. Wie zelf wil lezen wat er in de petitie staat klikt op http://www.petities24.com/geen_stockhausen Ik hoop dat het cultureel persbureau de lezers de kans geeft om met eigen ogen te lezen wat er nu echt in de petitie staat.

Comments are closed.