Wat is Cultuurpers?

Cultuurpers is een publiekswebsite die onderdak biedt aan de cultuurjournalistieke producties van de meer dan 400 leden van De Coöperatie, een samenwerkingsverband van freelance journalisten. De inkomsten komen uit de verkoop van losse artikelen via Blendle, abonnementen, advertenties en donaties.

Ik heb Cultuurpers in 2009 opgericht nadat eind 2008 tientallen freelance kunstjournalisten op straat kwamen te staan. Dit was wat later bekend werd als de eerste ‘shake-out’ in de nog immer voortdurende crisis van de dagblad- en tijdschriftjournalistiek. Ik heb aan den lijve ondervonden dat kunstredacties de eerste slachtoffers waren, omdat kunstjournalistiek relatief duur is om te maken.

Waarom is de kunstpagina zo duur voor de krant?

Maatschappelijk debat

Ons doel was om een ‘ANP voor cultuur’ op te richten. Het ‘Stimuleringsfonds voor de Pers’ had dit laten onderzoeken en de uitkomsten waren positief. Ik dacht dat alle lichten op groen stonden, maar datzelfde fonds besloot het Cultureel Persbureau niet te steunen. Volgens het bestuur speelde ‘Kunst en Cultuur geen rol in het maatschappelijk debat.’

Dat voelde als een klap in het gezicht. Het gaf mij de energie om juist te bewijzen dat kunst wel degelijk een centrale rol vervult in het maatschappelijke debat. Die motivatie is nog onverminderd geldig.

Noodzaak

Ik ben nog steeds overtuigd van de noodzaak van een site als deze. Vind je dat ook, dan hoop ik dat je Cultuurpers wilt ondersteunen door een abonnement te nemen, of een donatie te doen.

Wijbrand Schaap,

oprichter.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •